جامعه شناسی سازمان ها

Published on Author galaxyfileLeave a comment

جامعه شناسی سازمان ها

پاورپوینت کامل کتاب جامعه شناسی سازمان ها

وپژه کارشناسی پیام نور

در 273 اسلاید قابل ویرایش

مناسب برای اساتید و ارائه در کلاس دانشجو

دسته بندی مدیریت
بازدید ها 3
فرمت فایل pptx
حجم فایل 93 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 273

جامعه شناسی سازمان ها

فروشنده فایل

کد کاربری 435

کاربر

پاورپوینت کامل کتاب جامعه شناسی سازمان ها

وپژه کارشناسی پیام نور

در 273 اسلاید قابل ویرایش

مناسب برای اساتید و ارائه در کلاس دانشجو

جامعه شناسی – خلاصه درس جامعه شناسی سازمانها از منوچهر صبوری

محدوديت هاي نظريه سازمانها : 1) فراگير نبودن و كاربرد محدود نظريه هاي سازمان. 2) اقتباس نظريه ها از يكديگر و نا همسازي اصطلاحات مربوط به طبقه بندي آنها. 3) تاكيد به ابعاد متفاوت سازمانها. 4) مطالعه جنبه هاي ايستاي سازمان در نظريه ها. 5) متفاوت بودن نظريه ها بر اساس واحد تحليل آنها. طبقه بندی نظریه ها: طبقه بندي نظريه ها توسط كاتز وكان :.

خلاصه کتاب جامعه شناسی سازمان ها | modirama management | …

۱۰ خرداد ۱۳۹۶ – در کتاب جامعه شناسی سازمان ها, نگارنده با رویکردی جامعه‌شناختی به سازمان و مدیریت؛ کاربرد مفاهیم جامعه‌شناسانه در سازمان و مدیریت سیستم‌های اجتماعی، و تاثیر سازمان بر جامعه را بررسی می‌کند. کتاب جامعه شناسی سازمان ها بر مبنای تفکرات ارزشمند دانشمندان بزرگ فلسفه، جامعه شناسی، روان شناسی، علوم سیاسی و …

جامعه شناسی سازمان ها – بانک کتاب رایا

کتاب جامعه شناسی سازمان ها تالیف منوچهر صبوری در سایت رایا موجود می باشد.شما می توانید کتاب را به صورت آنلاین در سایت سفارش دهید یا با شماره ی 66414040 تماس بگیرید.

جامعه شناسی سازمان ها by منوچهر صبوری – Goodreads

رتبه: ۲ – ‏۶ رأیBooks by منوچهر صبوری · جامعه شناسی سیاسی · Sociology · اندیشه‌های بنیادی در جامعه‌شناسی · Politics, Sociology, and Social Theory: Encounters with Classical and Contemporary Social Thought · ده پرسش از دیدگاه جامعه‌شناسی · More…

: جامعه شناسی سازمانها – دانشنامه رشد

فهرست: صفحه‌‌ی اول · درباره‌‌ی رشد · ارتباط با رشد · نقشه‌‌ی رشد. وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی معاونت فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات آموزشی > دفتر توسعه‌ی فن‌آوری اطلاعات آموزشی.

دانلود نمونه سوال درس جامعه شناسی سازمانها پیام نور

دانلود فایل 1 نمایش فایل 1. نیمسال اول 93-92. دانلود فایل 1 نمایش فایل 1. نیمسال اول 94 93 + پاسخنامه تستی. دانلود فایل 1 نمایش فایل 1 دانلود فایل 2 نمایش فایل 2. نیمسال دوم 92 91 + پاسخنامه تستی. دانلود فایل 1 دانلود فایل 2 نمایش فایل 2. نیمسال اول 92 91 + پاسخنامه تستی. دانلود فایل 1 دانلود فایل 2 نمایش فایل 2. تگ ها …

آدینه بوک: جامعه شناسی سازمانها: رویکرد جامعه شناختی به …

جامعه شناسی سازمانها: رویکرد جامعه شناختی به سازمان و مدیریت ~آرین قلی پور – نشر سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) – بزرگترین فروشگاه اینترنتی کتاب در ایران – خرید و ارسال کتاب.

[PDF]ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﻛﻤﻜﻲ ﺑﻪ ﺭﺅﺳﺎﻱ ﺳﺎ

ﺗﻌﺪاد ﺳﻮاﻻت : ﺗﺴﺘﯽ. زﻣﺎن آزﻣﻮن (دﻗﯿﻘﻪ) : ﺗﺴﺘﯽ. ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ. ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ. ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ. ﻳﻚ ۱. ۴۰. ۶۰. ۰. ۰. : : : : : : : ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ (ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ). ۱۲۲۲۰۳۱. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﻛﻤﻜﻲ ﺑﻪ ﺭﺅﺳﺎﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ؟ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻭ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻭ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ. ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﻧﺒﺎﺷﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ. ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺭﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ. 1.

[PDF]ﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ : ﻧﺎم ﻛﺘﺎب * ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺻﺒﻮري : ﻣﺘﺮﺟ

۶ شهریور ۱۳۹۲ – -1. ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ. ﻋﻠﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ. ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ رﺷﺘﻪ. ﻫﺎي ﻣﻌـﺮوف در ﺟﺎﻣﻌـﻪ. ﺷﻨﺎﺳـﻲ. ﻧﻈﻴﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ. ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﻬﺮي از ﻗﺪﻣﺖ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار . اﺳﺖ. اﻳﻦ رﺷﺘﻪ در ﻛﺸﻮ. ر ﻣﺎ. ازﺳﺎﻳﺮ. رﺷﺘﻪ. ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ. ﺳﺷﻨﺎ. ﻲ ﻣﻬﺠﻮرﺗﺮ ﺑﻮده و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻘﺒﺎل ﻛﻤﺘـﺮي ﻣﻮاﺟـﻪ ﺷـﺪه . اﺳﺖ. ﻛﺘﺎب ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ درﺳﻲ اﻳﻦ رﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ . اﻟﺒﺘـﻪ. ﻛﺘﺎب. ﻫﺎﻳﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﻳﺮ در آﻣﺪه …

اصول سازمان ها از دیدگاه جامعه شناسی | centerofngos

از فرضیات مبنایی سازمان : در همه ی سازمان های رسمی سلسله مراتب اقتدار وجود دارد . در همه ی سازمان های رسمی تقسیم کار وجود دارد . در همه ی سازمان های رسمی وابستگی متقابل کارکردی بین نقش ها وجود دارد . در بیشتر سازمان ها قوانین و مقررات نمی توانند تمام موقعیت ها را در بر گیرند زیرا : اغلب حوادثی رخ می دهد که بطور آشکار و صریح در محدوده …

سرفصل درس جامعه شناسي سازمان ها – پایگاه حسن خدمتگزار

۱۷ تیر ۱۳۹۳ – هدف: آموزش مفهوم سازمان، انواع سازمان ها، جایگاه سازمان در زندگی اجتماعی و مفاهیم اصلی مرتبط با آن و تحلیل کارکردهای مثبت و منفی آن با توجه به رویکردهای علمی گوناگون است. سرفصل درس: مفهوم سازمان و انواع آن. تاریخچه شکل گیری سازمان های رسمی در جهان و ایران. رویکردهای نظری در تحلیل سازمان ها. بوروکراسی، …

خلاصه کتاب جامعه شناسی سازمان ها و توان سازمانی(2) – پایگاه …

۱۷ تیر ۱۳۹۳ – تافلر: در کشورهای موج دوم یکی بعد از دیگری، نوآوران جامعه با اعتقاد بر این که کارخانه پیشرفته ترین و کاراترین مؤسسه ی تولیدی است سعی داشتند قواعد کلی مربوط به آن را در دیگر سازمانها نیز به کار گیرند. بنابراین مدارس، بیمارستانها، زندانها، تشکیلات اداری، دولتی و سازمانهای دیگر، بسیاری از خصوصیات …

جامعه شناسی سازمان – مدیریار

مدیریار سایت جامع مدیریت ، با ارائه مقالات،خلاصه کتب،دانشمندان،نظریات و عکس ها مرتبط تمامی زیرشاخه های مدیریت را به صورت مستقیم و عیر مستقیم تحت پوشش قرار داده است.

کتاب جامعه‌شناسی سازمانها [چ3] -شبکه جامع کتاب گیسوم

کتاب جامعه‌شناسی سازمانهااثر سیاوش گلابی بوده و چاپ 3 آن در سال 1388 توسط انتشارات میترا منتشر شده است.موضوعات کتاب شامل Social interaction in complex groups، جامعه‌شناسی سازمانی، روابط اجتماعی، روابط گروهی، علوم اجتماعی، علوم اجتماعی، جامعه‌شناسی و مردم شناسی، مدیریت می‌باشد.

کتاب جامعه ‌شناسی سازمانها : رویکرد جامعه شناختی به سازمان و …

این کتاب برای دانشجویان رشته مدیریت در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «جامعه‌شناسی سازمانها» به ارزش 3 واحد و منبع فرعی «تئوری سازمان و مدیریت» تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهى، مدیران و جامعه‌شناسان نیز از آن بهره ‌مند شوند.

دانلود جزوه درس جامعه‌شناسی سازمان‌ها | خبرنامه دانشجویان ایران

۲۸ بهمن ۱۳۹۳ – دانلود جزوه درس جامعه‌شناسی سازمان‌ها. امتحانات پایان ترم روزهای پر رفت و آمدی برای دانشجویان است، به خصوص دانشجویانی که در طول ترم تحصیلی به دلایل مختلفی امکان نوشتن جزوه «استاد» را نداشته اند، و به هر بهانه ای سعی در گرفتن جزوه از دیگر دانشجویان است. خبرنامه دانشجویان ایران: یکی از لحظات لذت بخش …

جامعه شناسی – جامعه شناسی سازمانها

دانشگاه پیام نور. گیوی. موضوع : جامعه شناسی سازمانها. عنوان : بررسی سازمان و مدیریت سیستم و رفتار سازمانی (خلا صه کتاب سازمان و مدیریت سیستم و رفتار سازمانی دکتر علیمحمدی اقتداری (1373) انتشارات مولوی). استاد راهنما : رسول آزاد. نگارنده : سهیلا غلامی شاهسوارلو. پاییز 1389 …

فدک – جامعه‌شناسی – خلاصه کتاب جامعه شناسی سازمان ها و توا …

خلاصه کتاب جامعه شناسی سازمان ها و توان سازمانی – فومنی. فصل اول: جامعه‌شناسی چیست؟ فصل دوم: مفاهیم مهم در جامعه‌شناسی سازمان‌ها; فصل سوم: بنیانگذاران جامعه‌شناسی و فکر سازمانی; فصل چهارم: سیر تحولات اجتماعی و روند شکل‌گیری سازمانها; فصل پنجم: انقلاب صنعتی، نظام سرمایهداری، سازمانهای تولیدی; فصل ششم: نظریههای سازمانی …

کتاب جامعه شناسي سازمان ها و توانسازماني اثر محمدرسول گلشن …

خرید اینترنتی کتاب جامعه شناسی سازمان ها و توانسازمانی اثر محمدرسول گلشن فومنی و قیمت انواع کتاب چاپی نشر دوران از فروشگاه آنلاین دیجی کالا. جدیدترین مدل های کتاب چاپی نشر دوران با بهترین قیمت در دیجی کالا.

تصاویر برای جامعه شناسی سازمان ها

{“clt”:”n”,”id”:”rxEB1xKOKdeUnM:”,”oh”:550,”ou”:”https://book.donya-e-eqtesad.com/sites/default/files/styles/product_full/public/817_8431.jpg?itok\u003dtxFdRXuU”,”ow”:400,”pt”:”817_8431.jpg?itok\u003dtxFdRXuU”,”rh”:”book.donya-e-eqtesad.com”,”rid”:”3xTwaKmK0CtX3M”,”rt”:0,”ru”:”https://book.donya-e-eqtesad.com/book/8030/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7″,”s”:””,”sc”:1,”st”:”انتشارات دنیای اقتصاد”,”th”:98,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcTUCoOFKWKobR-iaj2qqcMGfzrc02u2yiM5MrcbegLrSFpnl_9X7eQ-p0Y”,”tw”:71}

{“clt”:”n”,”id”:”Twi_9CBPHxXOpM:”,”oh”:240,”ou”:”https://www.adinehbook.com/images-1/images/products/B0009146TL._SS,240_.jpg”,”ow”:240,”pt”:”آدینه بوک: جامعه شناسی سازمانها: رویکرد جامعه شناختی به سازمان و …”,”rh”:”adinehbook.com”,”rid”:”eexaXEAIMuBQWM”,”rt”:0,”ru”:”https://www.adinehbook.com/gp/product/9644595750″,”s”:””,”sc”:1,”st”:”آدینه بوک”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcR0L74C3Odz3IJZ74ItJ6-jNCCnPaYN39dAtI9mN3Bm02_7YFjdEDBhWGk”,”tw”:90}

{“clt”:”n”,”id”:”En-pUHhMkdtTuM:”,”oh”:247,”ou”:”https://www.gisoom.com/book/1635411/front/000/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7.jpg?size\u003d290x\u0026t\u003d1459323009″,”ow”:185,”pt”:”کتاب جامعه\u200cشناسی سازمانها [چ3] -شبکه جامع کتاب گیسوم”,”rh”:”gisoom.com”,”rid”:”dovGuOXrUf0FJM”,”rt”:0,”ru”:”https://www.gisoom.com/book/1635411/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/”,”s”:””,”sc”:1,”st”:”شبکه جامع کتاب گیسوم”,”th”:96,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcQ9os6UTZxDxvPjjtvd2x71IACrUwuUO_vTDzmB6g4t-QnILnQimCyRN9w”,”tw”:72}

{“cb”:21,”clt”:”n”,”ct”:6,”id”:”_tzuk4oTf6Hk_M:”,”oh”:357,”ou”:”http://modirama.ir/wp-content/uploads/2016/07/110141-350-500.jpg”,”ow”:250,”pt”:”کتاب جامعه شناسی سازمان ها”,”rh”:”modirama.ir”,”rid”:”5bxAqRIgVZfjoM”,”rt”:0,”ru”:”http://modirama.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86/”,”s”:””,”st”:”مدیراما”,”th”:100,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcSdJHd_Ez4NVflmjCu85Nz3AKegHvine1wxmtzISY4RN8twqeb8SMpwHQ”,”tw”:70}

{“cb”:9,”cl”:18,”clt”:”n”,”cr”:18,”ct”:3,”id”:”DalYeeToIxCTKM:”,”oh”:650,”ou”:”http://shop.3gaam.com/content/images/thumbs/0007263_-.jpeg”,”ow”:650,”pt”:”کتاب جامعه \u200cشناسی سازمانها : رویکرد جامعه شناختی به سازمان و مدیریت …”,”rh”:”shop.3gaam.com”,”rid”:”IwiaRPjz4M6gcM”,”rt”:0,”ru”:”http://shop.3gaam.com/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%85%D8%AA”,”s”:””,”st”:”فروشگاه 3گام”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcR8fOIPFApR6r-mVWRO27Em-Onoc9RcEzYHkC3ezComeIWLecrC_yeXnnA”,”tw”:90}

{“cb”:6,”clt”:”n”,”cr”:3,”ct”:12,”id”:”nzdVv-JkQ71qUM:”,”oh”:400,”ou”:”https://rayabook.net/media/com_hikashop/upload/md11806.jpg”,”ow”:286,”pt”:”جامعه شناسی سازمان ها”,”rh”:”rayabook.net”,”rid”:”nsyDT6lzbCXZ1M”,”rt”:0,”ru”:”https://rayabook.net/bookid/8149″,”s”:””,”st”:”بانک کتاب رایا”,”th”:99,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcSKoXXg0zAxCIyrRGtPWR1e4bI4hu5I0UcnkeOCHWfpaXDXDg0WRPxuioo”,”tw”:70}

{“cb”:6,”cl”:21,”clt”:”n”,”cr”:21,”ct”:6,”id”:”le13zinwkdJbAM:”,”oh”:458,”ou”:”http://mehrabanshop.ir/2954-large_default/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C.jpg”,”ow”:458,”pt”:”کتاب ساخت اجتماعی جامعه شناسی سازمان ها اداره امور عمومی – کتاب مهربان”,”rh”:”mehrabanshop.ir”,”rid”:”ZobHFWxnwqQOUM”,”rt”:0,”ru”:”http://mehrabanshop.ir/home/2709-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C.html”,”s”:””,”sc”:1,”st”:”کتاب مهربان”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcRAiAX4DHmryF7OzFB6zsw4pJDkgmQu7mFMXxRo2gAT7OsmX50bOPCqbQ”,”tw”:90}

{“cb”:3,”cl”:3,”clt”:”n”,”cr”:3,”ct”:3,”id”:”WRDstIrb38bhuM:”,”oh”:550,”ou”:”http://shop.3gaam.com/content/images/thumbs/0007262_-_550.jpeg”,”ow”:550,”pt”:”کتاب جامعه \u200cشناسی سازمانها : رویکرد جامعه شناختی به سازمان و مدیریت …”,”rh”:”shop.3gaam.com”,”rid”:”IwiaRPjz4M6gcM”,”rt”:0,”ru”:”http://shop.3gaam.com/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%85%D8%AA”,”s”:””,”sc”:1,”st”:”فروشگاه 3گام”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcR8u69EkOPmdfD-Z5nr7KpSVKvaxqEfM0pCM2GmpWue2ajwnCp4asOTLQ”,”tw”:90}

تصاویر بیشتر برای جامعه شناسی سازمان هاگزارش تصاویراز بازخورد شما متشکریم. گزارش یک تصویر دیگرلطفاًً تصویر توهین آمیز را گزارش دهید. لغوتمام(function(){var a=document.querySelector(“#taw”),b=document.querySelector(“#topstuff”);if(a&&!a.clientHeight&&b&&!b.clientHeight)for(var c=document.querySelector(“#rso”).children,d=0;d

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *